Medarbejder trivsel

- når livsglæde gør en forskel

Invester i din medarbejder - det betaler sig

Hyr en happymanager

- det betaler sig at investerer i medarbejderens trivsel

 

Mange undersøgelser viser, at glade og tilfredse medarbejdere er mere produktive, er mere kreative og har færre sygedage, og de firmaer som gør en indsats for at højne arbejdsglæden, forbedre ikke blot tallene på bundlinien, men i høj grad også den sociale kapital.

 

Det er påvist, at latter, leg, humoristisk sans, positiv tænkning og fysisk aktivitet har en enorm positiv indflydelse på vores fysiske og psykiske sundhed. Det har en kæmpe effekt på, hvordan vi trives på arbejdspladsen, hvordan vi takler forskellige situationer, hvilke resourcer vi er i kontakt med , og hvilken arbejdsindsats vi yder.

 

Det skaber glæde, tryghed og energi på arbejdspladsen:

 

Kendskab til egne og kollegaers værdier og behov

At gå efter egne og fælles mål

Udvikle og udnytte sit potentiale

Positiv tænkning

Selvværd og troen på sig selv

Latter / Leg

Sjov aktivitet / Bevægelse

Energi-rigtig kost

Socialt samvær

Slipppe uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer

Rense ud i konflikter kollegaer imellem

Troen på man er en vigitg del af teamet

Oplevelse og udfordringer

At være i balance med sig selv

At have overskud

At sige til og fra

Virksomhedens udbytte

 

Glade og tilfredse medarbejdere

Energiske, begejstrede og motiverede medarbejdere

Kreative og nytænkende medarbejdere

Løsningsorienterede medarbejdere

Livlige, tolerante og dynamiske medarbejdere

Færre sygedage

Mindre udskifting i medarbejderstaben og nemmere ved at rekrutere

Positivt og styrket samarbejde

Mindre stressede medarbejdere

Vinderteams

Bedre tal på bundlinien

 

Som happymanager, hjælper vi med at finde frem til netop det, som har værdi for arbejdsglæden i jeres virksomhed og med at nedbryde de barrierer og negative handlemønstre, som forhindre en god stemning blandt medarbejderne.

 

Processen kan gribes an på flere måder, med forskellig grad af indvolvering. Der kan arbejdes med større og mindre grupper, enkeltpersoner, nøglegrupper eller flaskehalse forskellige steder.

© Copyright. All Rights Reserved.

Webdesign by www.Buntu.eu

Kontakt

 

Adresse: Snoghøjvej 8,  Snoghøj

7000 Fredericia

Email: elsebie@elsebie.dk

Telefon: +45 2046 4750