Psykoterapi

- når livsglæde gør en forskel

Psykoterapi

Mangler du proffesionel og effektiv hjælp 

 

til at håndtere f.eks.:

 

Stress

Parfoholdsproblemer

Arbejdsmæssige problemer

Personlig udvikling

Akutte kriser i forbindelse med f.eks. ulykker, sygdom, dødsfald, skilsmisse, fyring mm. 

Ekstensielle kriser ved overgang mellem forskellige livsfaser

Psykosomatiske problemer

Eksamensangst

 

Så finder du muligheden for at få afdækket problemet og finde redskaber og resourcer til at udvikle dig, finde din egen nøgle til indre forvandling og udvikling. Formålet med at gå i selvudvikling eller terapi er bl.a.:

 

At få større indsigt i og forståelse for egne tanker, følelser og adfærdsmønstre

At blive bedre til at kommunikerer

At ændre fastlåste holdningertil sig selv og andre

At få større indflydelse på sit liv

At blive mere selvansvarlig

At få større selvaccept og selvværd

At genfinde og udvikle medfødte potentialer

At øge livskvaliteten

At bryde med uhensigtsmæssige roller , reaktioner og adfærdsmønstre

 

Der arbejdes bl.a. med samtale, bearbejdelse af fortiden med eventuelle traumer, processorienteret terapi, coaching, drømme, tegning og latter. I terapien arbejder vi med 7 grundprincipper for forandring:

 

Bevidsthedsgørelse

Energibalance

integration

Identitetsændring

Holdningsændring

Kompetanceudviling

Selvansvarlighed

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Webdesign by www.Buntu.eu

Kontakt

 

Adresse: Snoghøjvej 8,  Snoghøj

7000 Fredericia

Email: elsebie@elsebie.dk

Telefon: +45 2046 4750